Manifesto

Domenica 14 ottobre 2012 - Cittadella (PD)

Festa dell'AVIS

Banda e Majorettes



Divisa. completa.